Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo proceso organizavimas progimnazijoje 2020 m. lapkričio 3-6 dienomis 

Pamokų laikas:

Pamokų laiaks

5-8 klasių mokiniams organizuojamas nuotolinis mokymas pagal patvirtintą nuolatinį pamokų tvarkaraštį ir pamokų laiką.

1. Tvarkaraštyje nurodyta, kurios pamokos yra sinchroninės (vyksta tiesiogiai Microsoft Teams platformoje ir mokiniams būtina dalyvauti pamokoje) ir kurios asinchroninės (mokiniai dirba savarankiškai, bet iškilus klausimams, mokinys pamokos laiku gali konsultuojasi su mokytoju Microsoft Teams platformoje).

2. Neformalusis ugdymas vyksta tik nuotoliniu (sinchroniniu) būdu pagal patvirtintą neformaliojo vaikų švietimo 2020-2021 m. I pusmečio tvarkaraštį.

3. Specialiojo pedagogo ir socialinio pedagogo konsultacijos vyksta pagal patvirtintą tvarkraštį nuotoliniu (sinchroniniu) būdu.

 

1-4 klasių mokiniams organizuojamas tiesioginis ugdymas mokykloje.

1. Pamokos prasidės 8.00 val.

2. Ugdymas organizuojamas pagal žemiau pateiktą planą.

UP organizavimo lentelė

* Esant galimybei, pamokos maksimaliai vyks lauke.

**Specialiojo pedagogo ir socialinio pedagogo konsultacijos bus teikiamos individuliai arba tik tos pačios klasės mokiniams pagal patvirtintą tvarkraštį.

Specialistės iš klasės kabineto mokinį ar vienos klasės mokinius į konsultaciją išsiveda nuskambėjus skambučiui į pamoką (mokinys į klasę grįžta iki skambučio).

*** Neformalusis ugdymas vyksta nuotoliniu (sinchroniniu) būdu pagal patvirtintą neformaliojo vaikų švietimo 2020-2021 m. I pusmečio tvarkaraštį.

3. Pamokos visą dieną vyksta toje pačioje klasei priskirtoje mokymo patalpoje, siekiant sumažinti kontaktą tarp skirtingų klasių mokinių.

4. Priskirta mokymo patalpa keičiama užsienio kalbos pamokose, kai klasė dalijama į grupes: viena grupė lieka priskirtoje patalpoje, kita grupė nukreipima į iš anksto priskirtą patalpą.

Kylant klausimų ar esant būtinybei informuoti, skambinkite nurodytais kontaktais:

1.     Raštinė – 8 448 71735.

2.     Direktorė – 8 448 71736 arba 8 617 88203.

3.     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 8 616 14553.

4.     Socialinė pedagogė – 8 448 71737.

Direktorė

 

Back to Top