ATSAKINGOS SRITYS NUOTOLINio MOKYMo būdu, IR ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Nuo 2021 m. sausio 11 d. progimnazijos adminstracija ir pagalbos mokiniui specialistai savo pareigybines funkcijas (ar dalį jų) atlieka nuotoliniu būdu.

Iškilus klausimams, kreiptis prašome žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 ATSAKINGOS SRITYS, UŽTIKRINANT SKLANDŲ NUOTOLINĮ MOKYMĄ, IR ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ ŠIAS SRITIS KONTAKTINIAI DUOMENYS

Lentelė kontaktai

plungiskis
etwinning 200
mainu paramos fondas

smpm 200

sveikamokykla 200

draugiskas internetas

tinklas 200
vaikulinija 200
vaiku linija

LionsQuest 200

Back to Top