«  < Gruodis 2018 >   »
PATKPŠS
10

Skaitliukas

750181
Šiuo metu
4

Švietimo muziejus

Facebook

Parašykite mums

„Rafaelis“mūsų mokykloje

VšĮ „Asmenybės ugdymo instituto "Rafaelis" savininkės, lektorės, dailės terapeutės, supervizorės - Marijos Mendelė- Leliugienės kvietimu mūsų mokykla kartu su kitomis 6 respublikos švietimo įstaigomis įsijungė į „Prevencinių netradicinio ugdymo modelių, panaudojant dailės ir muzikos terapiją, įgyvendinimo projektą“ , kurio tikslas yra ugdyti moksleivių kompetencijas prioritetinėse srityse – mažinant patyčių ir diskriminavimo pasireiškimo galimybes mokykloje per dailės ir muzikos terapiją. Projektas vykdomas visus 2012-2013 m.m., yra integruotas į ugdymo turinį, užsiėmimus mokiniams veda 14 mūsų mokyklos mokytojų,  kurie 2012 m. birželio mėn. dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė "Rafaelis" projekto autorė – Marija Mendelė- Leliugienė, sukūrusi asmenybės ugdymo programą „Aš esu kūrėjas“.

Ši programa 2008 metais Ženevoje vykusioje tarptautinėje švietimo konferencijoje buvo pristatyta kaip viena iš perspektyviausių asmenybės ugdymo programų pasaulyje. 

Asmenybės ugdymo kursai 1-10 kl. mokiniams panaudojant dailės ir muzikos terapijos elementus ir metodus yra nemokami. Ši veikla tiesiogiai ugdo moksleivių kompetencijas prioritetinėse srityse – mažinant patyčių ir diskriminavimo pasireiškimo galimybes mokykloje. Muzikos terapijos užsiėmimuose vaikų kompetencijos ugdomos aktyviai muzikuojant – muzika improvizuojama, kuriama, atliekama, klausoma bei žaidžiami muzikiniai žaidimai, o dailės terapijos metu mokiniai ugdo tam tikrus socialinius įgūdžius (gebėjimus) sprendžiant aktualiausias problemas: pasitikėjimą savimi,  vertybių suvokimą, laisvės suvokimą, įsipareigojimų ir atsakomybės prisiėmimą. Šių metodų taikymas asmenybės ugdyme duoda didžiulį efektyvumą (yra pagrįsta moksliškai), patrauklumą, vaikuose sužadina smalsumą ir nuostabą, kas leidžia jiems atsiverti ir motyvuoja juos keistis gerąja prasme: tobulėti, bręsti, pažinti vertybes, įgyti empatijos (atjautos), tapti altruistiškais, savarankiškais, gebančiais suprasti, ko nori ir suplanuoti savo svajones taip, kad jos būtų įgyvendintos.

Pagrindiniai (intensyvūs) užsiėmimai vyksta neformalaus ugdymo metu. Mokiniai užsiėmimų metu yra aprūpinti reikalingomis piešimo priemonėmis (molbertais, popieriumi, dažais, teptukais ir kt.) bei muzikos instrumentais. Be to, menų terapijos ugdymo metodai yra integruojami įprastinėse pamokose (muzikos, tikybos, anglų k., istorijos ir kt.) bei šalia jų papildomai organizuojami neintensyvūs užsiėmimai. Intensyvius muzikos terapijos kursus veda muzikos mokytoja Dalia Mickienė, o dailės kursus veda tikybos mokytoja Odeta Erminaitė ir anglų kalbos mokytoja Jolanta Putriuvienė, veiklą koordinuoja socialinė pedagogė Vilma Jomantienė. Projekto vykdymui mokykla įgijo nešiojamą kompiuterį, multimediją projektorių, vaizdo kamerą, fotoaparatą, 26 pavadinimų muzikos instrumentų, molbertų ir kt. priemonių.

Jau keturi mėnesiai, kaip mokiniai lanko nemokamus dailės ir muzikos terapijos užsiėmimus mokykloje, kurių tikslas yra ugdyti socialiai atsakingą asmenybę, gebančią savarankiškai priimti etiškus sprendimus.

Pastebėjome, kad mokiniams labai patinka  šie užsiėmimai, su nekantrumu laukia kito susitikimo.  Mokiniai  tapo  drąsesni, laisvesni, nebijo eksperimentuoti spalvomis, muzikos garsais. Net ir hiperaktyvus vaikas atranda save piešdamas, nusiramina kurdamas. Mes džiaugiamės matydami teigiamus pokyčius mokiniuose.

 Aldutė Kazlauskienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto organizatorė