«  < Gruodis 2018 >   »
PATKPŠS
10

Skaitliukas

750201
Šiuo metu
24

Švietimo muziejus

Facebook

Parašykite mums

2% parama

Gerb. mokyklos bendruomenės nariai (tėveliai/globėjai),

Akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja už paramą, kurią Jūs suteikėte, pervesdami 2-jų procentų pajamų mokestį į mūsų mokyklos paramos fondą. Tikimės paramos sulaukti ir šiais metais. Būkite aktyvūs, domėkitės mokyklos veikla, teikite pasiūlymų, idėjų, galinčių patobulinti mūsų mokyklos veiklą ar pagerinti jos įvaizdį.

Lietvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 d. nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – 2 proc. paremti pasirinktą subjektą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų, todėl

PRAŠYTUME PAREMTI 2 PROC. PARAMA SAVO VAIKO, KURIOJE JIS MOKOSI, MOKYKLĄ.

Informuojame, jog 2017 m. Jūsų 2 proc. paramos dėka mokykla gavo papildomų lėšų, kurios buvo panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui. Mokykla papildomai gautas lėšas panaudos klasių, kabinetų turtinimui bei remontui, informacinių technologijų tobulinimui, o apie lėšų panaudojimą Jūs būsite informuoti.

Mokesčio dalis, skirta mokyklai, nesumažins Jūsų gaunamų pajamų, bet sudarys geresnes sąlygas vaikų ugdymuisi. Apie Jūsų sprendimą, jog skiriate paramą mokyklai, prašytume informuoti Jūsų vaiko klasės auklėtoją.

Svarbu žinoti:

  1. Interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiama prašymo forma FR0512, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.
  2. Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:
  • paramos gavėjo pavadinimą (Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla), buveinės adresą (A. Vaišvilos g. 32), teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens identifikacinį kodą (191130079);
  • ataskaitinį mokestinį laikotarpį (2017 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti mokesčio dalį – 2 proc.

Tai padaryti reikėtų ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 2 d.

Prašymo formą FR0512 gyventojas gali pateikti elektroniniu būdu arba asmeniškai kreiptis adresu: Valstybinė mokesčių inspekcija, Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė.

Internetiniame puslapyje: http://nauja.vmi.lt

Galite šią formą (FR 0512) užpildyti patys ir ją siųsti elektroniniu būdu.

Galite užpildę patys nunešti į bet kurią apskrities mokesčių inspekciją ir įmesti į tam tikslui skirtą dėžę.

 

Plungės akademiko A. Jucio pagrindinės mokyklos rekvizitai

Paramos gavėjo kodas                                    191130079

Paramos gavėjo pavadinimas                           Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla

Adresas                                                       A.Vaišvilos g.32, Plungė  LT-90127

       Einamoji sąskaita                                        Luminor/DnB bankas LT464010043000067546

 

Nuoširdžiai dėkojame!

Pagarbiai,

L. e. direktoriaus pareigas    Ramutė Baužienė