2% parama

Gerb. mokyklos bendruomenės nariai (tėveliai/globėjai),

Akademiko Adolfo Jucio progimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja už paramą, kurią Jūs suteikėte, pervesdami 2-jų procentų gyventojų pajamų mokestį į mūsų mokyklos paramos fondą. Ši neįkainojama parama padeda tobulinti progimnazijos veiklą, atnaujinti ugdymo(si) erdves ir teikia didelių vilčių mūsų visų ateičiai.

Lietvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 d. nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – 2 proc. paremti pasirinktą subjektą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų, todėl

PRAŠYTUME PAREMTI 2 PROC. PARAMA SAVO VAIKO, KURIOJE JIS MOKOSI, MOKYKLĄ.

Informuojame, jog 2018 m. Jūsų 2 proc. paramos dėka mokykla gavo papildomų lėšų, kurios buvo panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui. Progimnazija papildomai gautas lėšas panaudos klasių, kabinetų turtinimui bei remontui, informacinių technologijų tobulinimui, o apie lėšų panaudojimą Jūs būsite informuoti.

Mokesčio dalis, skirta progimnazijai, nesumažins Jūsų gaunamų pajamų, bet sudarys geresnes sąlygas vaikų ugdymuisi.

Svarbu žinoti:

  1. Interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiama prašymo forma FR0512, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.
  2. Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:
  • paramos gavėjo pavadinimą (Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija), buveinės adresą (A. Vaišvilos g. 32), teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens identifikacinį kodą (191130079);
  • ataskaitinį mokestinį laikotarpį (2018 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti mokesčio dalį – 2 proc.

Tai padaryti reikėtų ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 3 d.

Prašymo formą FR0512 gyventojas gali pateikti elektroniniu būdu arba asmeniškai kreiptis adresu: Valstybinė mokesčių inspekcija, Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė.

Internetiniame puslapyje: http://nauja.vmi.lt

Galite šią formą (FR 0512) užpildyti patys ir ją siųsti elektroniniu būdu.

Galite užpildę patys nunešti į bet kurią apskrities mokesčių inspekciją ir įmesti į tam tikslui skirtą dėžę.

 

Plungės akademiko A. Jucio progimnazijos rekvizitai

Paramos gavėjo kodas                                    191130079

Paramos gavėjo pavadinimas                           Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija

Adresas                                                       A.Vaišvilos g.32, Plungė  LT-90127

       Einamoji sąskaita                                        Luminor/DnB bankas LT464010043000067546

 Nuoširdžiai dėkojame!

 

 

Back to Top