«  < Gruodis 2018 >   »
PATKPŠS
10

Skaitliukas

750181
Šiuo metu
4

Švietimo muziejus

Facebook

Parašykite mums

Tėveliams

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinėje mokykloje tvarka

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

Informacija dėl draudimo rūkyti tabako gaminius ir susijusius gaminius.

Mokinių skatinimo nuobaudų tvarka

Vaiko gerovės komisija 

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 

Rekomendacijų priedas 

    

MOKYMO SUTARTYS:

Vaikų nuo 14 metų mokymo sutartis

Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis


Mokykloje veikiančios grupės:

Mokyklos taryba

Mokytojų taryba

Metodinė taryba

Metodinės grupės

Mokinių taryba

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Ugdymo plano rengimo grupė

Strateginio plano rengimo grupė

Dokumentų ekspertų komisija

Ilgalaikio ir trumpalaikio mokyklos turto bei atsargų nurašymo komisija