«  < Rugsėjis 2018 >   »
PATKPŠS
19

Skaitliukas

736332
Šiuo metu
46

Švietimo muziejus

Facebook

Parašykite mums

Veiklos sritys

Ugdymo proceso organizavimas 2017-2018 mokslo metams:

Pradžia 2017 09 01

Pabaiga 1-4 kl.  2018-05-31 

            5-10 kl. 2018-06-15   

I pusmetis  1-10 kl. 2017 09 01 - 2018 01 19

II pusmetis 1-4 kl.   2018 01 22 - 2018 05 31

                5-10 kl.  2018 01 22 - 2018 06 15

 Atostogos:

Rudens atostogos                                       Žiemos (Kalėdų) atostogos                  

1-10 kl. 2017 10 30 - 2017 11 03                 1-10 kl. 2017 12 27 - 2018 01 03

Žiemos atostogos                                       Pavasario (Velykų) atostogos

1-10 kl. 2018 02 19 - 2018 02 23                 1-10 kl. 2018 04 03 - 2018 04 06

 Ugdymo tikslai:

1. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą, gerinti mokymo ir mokymosi kokybę.
2. Kurti mokyklą - savitos kultūros židinį, grįstą tautiškumo, pilietiškumo pagrindais.
3. Teikti efektyvią pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pagalbą mokiniams ir jų tėvams (globėjams).

Ugdymo uždaviniai:

1.1. Gerinti ugdymo proceso kokybę.
1.2. Taikyti naujas ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo formas.
1.3. Gerinti mokymosi motyvaciją.
2.1. Ugdyti mokyklos bendruomenės narių kultūrą, tobulinti bendravimą ir bendradarbiavimą.
2.2. Kurti palankią mokymosi aplinką.
3.1. Gerinti mokinių tėvų informavimo sistemą.

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Neformalus ugdymas