Vizija ir Misija

VIZIJA

Atvira dialogui, kurianti prasmę, besidžiaugianti sėkme.

MISIJA

Besimokanti ir iššūkius įveikianti ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką pradinį ir pagrindinio ugdymo I dalies ugdymą -

ugdanti XXI amžiaus asmenybę, pilietišką, atsakingą, kūrybingą, socialiai aktyvią ir pasirengusią sėkmingam tolesniam mokymuisi.

VERTYBĖS

Vertybės 2 

Back to Top