Europos kokybės ženklelis už projektą „Spread Tolerance around the world“

 Ženklelis

Šių metų rugpjūčio mėnesį eTwinning projektui „Spread Tolerance around the world“ buvo suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis. O dabar Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią eTwinning projekto „Spread tolerance around the world“ veiklą. Tai reiškia, kad mokytojų ir mokinių, bei mokyklos eTwinning projektinė veikla pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje.

Projekte dalyvavo 4, 6, 7 klasių mokiniai kartu su mokytojomis Elena Kulbokiene, Ilona Gasauskiene, Jolanta Putriuviene. Veiklose bendradarbiavome su mokyklomis iš Lenkijos, Graikijos, Turkijos, Portugalijos ir Ukrainos. Pagrindinis šio projekto siekis - padėti mokiniams būti tolerantiškais vienas kito atžvilgiu, suprasti tolerancijos svarbą jų gyvenime ir skatinti pagarbą kitoms kultūroms. Vykdant projekto veiklas mokiniai sukūrė plakatus, elektroninius atvirukus apie toleranciją. Vieni kitiems siuntė paštu savo sukurtus Taikos ir tolerancijos angelus, kūrė komiksus prieš patyčias. Pagarbą partnerių šalių kultūrai vaikai išreiškė pasirinkę vienos šalies menininką, ir susipažinę su jo kūryba, iliustravo piešiniu. Sukurta projekte dalyvavusių partnerių bendradarbiavimo knyga „Spread tolerance around the world“, kurioje talpinama projekto vykdymo metu surinkta medžiaga.

   Šio eTwinning projekto veikla mokiniams buvo įdomi ir naudinga: jie daug bendravo su projekto partneriais vaizdo susitikimuose, mokėsi bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros. Naudojant naujus IT įrankius, išmoko kurti  el. atvirukus, plakatus, komiksus. Visos projekto veiklos skatino toleranciją ir pagarbą draugams, aplinkiniams ir projekto partneriams.

Projekto koordinatorė, technologijų mokytoja Elena Kulbokienė

20201029 1  20201029 2  20201029 3 

Back to Top