Mokykla

     MOKYKLOS HIMNAS

    „STIPRYBĖS VERSMĖ“

žodžiai Stasio Žlibino
muzika Algimanto Raudonikio

Tavo garbę krūtinėje saugom giliai,

Tavo žodžiai- kaip saulės kaitrios spinduliai...

Mokykla, Plungės žemėj- seniausia esi,

Mokiniais, pedagogais būk amžiais garsi.

 

Tu kaip motina mums- ir brangi ir šventa

Su rugsėjo suolais, skambučiu ir lenta.

Tu stiprybės šaltinis, stiprybės versmė,

Mūsų saulė ir mūsų skambiausia giesmė.

 

PRIEDAINIS

Prie Babrungo kai sodai pražysta,

Mes tave išdabinam žiedais,

Varpeliu aidi mūsų jaunystė-

Mokinių, pedagogų vardais.

 

Daug gyveniman mūsų iš čia dar išeis,

Bet tavęs, mokykla, niekas mums nepakeis...

Patikėk, niekada nieks tavęs neišduos,

Tavo šviesą mes nešam širdy ir veiduos.

 

PRIEDAINIS (2 kartus)

 

Back to Top