Progimnazijos taryba

 Tėvų atstovai:

Vytautas Mockus – pirmininkas

Jolanta Šimkuvienė - pavaduotoja

Loreta Jasienė

Mindaugas Bieliauskas

Rimvydas Kubilius

   Mokytojų atstovai:                                        

Rineta Raudienė

Stanislava Bagdonienė

Jolanta Putriuvienė

Regina Ažaneckienė

Ilona Vaitiekutė

 Mokinių atstovai:

Emilija Banytė 7 kl.

Salvija Rupeikaitė 7 kl.

Rasa Gadliauskaitė 7 kl.

Aušra Zubytė 6a kl.

Julius Kubilius 6b kl.

 

 

Back to Top