Pagrindinis ugdymas

Mokslo metų pradžia 2018 09 03 - pabaiga   2019-06-21

I pusmetis  5-8 kl. 2018 09 03 - 2019 01 25

II pusmetis 5-8 kl.  2019 01 28 - 2019 06 21

 Atostogos:

Rudens atostogos                                       Žiemos (Kalėdų) atostogos                  

5-8 kl. 2018 10 29 - 2018 11 02                 5-8 kl. 2018 12 27 - 2019 01 02

Žiemos atostogos                                       Pavasario (Velykų) atostogos

5-8 kl. 2019 02 18 - 2019 02 22                 5-8 kl. 2019 04 23 - 2019 04 26

 

Pagrindinio ugdymo programa, kodas 201001001.

Pagrindinis ugdymas 5-8 klasėse vykdomas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK 2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848).

Baigus 8-klasias išduodamas pagrindinio ugdymo I-os pakopos pažymėjimas.

2018- 2019 m. m. Pagrindinio ugdymo klasių komplektas:

Klasė

Mok. skaičius

Mokytojas

5a

27

Rima Česnauskienė

5b

27

Ilona Gasauskienė

6

20

Nijolė Kazbarienė

8a

23

Odeta Erminaitė

8b

14

Rasa Vilimienė-Jurkė

Back to Top