Pradinis ugdymas

Mokslų metų pradžia 2018 09 03 pabaiga 2019-06-07

I pusmetis  1-4 kl. 2018 09 03 - 2019 01 25

II pusmetis 1-4 kl.   2019 01 27 - 2019 06 07

 Atostogos:

Rudens atostogos                                       Žiemos (Kalėdų) atostogos                  

1-4 kl. 2018 10 29 - 2018 11 02                 1-4 kl. 2018 12 27 - 2019 01 02

Žiemos atostogos                                       Pavasario (Velykų) atostogos

1-4 kl. 2019 02 18 - 2019 02 22                 1-4 kl. 2019 04 23 - 2019 04 26

 

Pradinio ugdymo programa, kodas 101001001.

Pradinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113 (Žin., 2003, Nr. 18-798).

Baigus pradinio ugdymo programą išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas.

2018 - 2019 m. m. pradinių klasių komplektas:

Klasė

Mok. skaičius

Mokytojas

1

23

Ramutė Baužienė  

2

9

Ilona Vaitiekutė

3

12

Rima Bartkienė

4

19

Lolita Navickienė

Back to Top