Informacija tėveliams

small covid

2020 m. spalio 20 d. Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo sprendimu Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijoje 5-8 klasėse nuo 2020 m. spalio 21 d. iki kol Plungės rajono savivaldybės teritorija vėl bus mažos rizikos savivaldybe dėl koronavirusinės infekcijos įvedamas nuotolinis mokymas.

Nurodytu laikotarpiu progimnazijoje mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį ir pamokų laiką (visos pamokos vyksta sinchroniniu būdu – mokiniams privalu dalyvauti pamokose).

Direktorė

 ______________________________________________________________________

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo M. Česnausko sprendimo punktu: „1.3. neformaliojo vaikų, suaugusiųjų švietimo bei kultūros centrų meno kolektyvų veiklas organizuoti nuotoliniu būdu iki spalio 23 d. (imtinai).

Kreipimasis į tėvelius dėl patekimo į ugdymo įstaigą nuo spalio 12 d. skaitykite čia

Kreipimasis į tėvelius dėl maitinimo organizavimo skaitykite čia

 

Kreipimasis į progimnazijos bendruomenę

Prieš savaitė pradėjome naujus mokslo metus susitelkę ir drąsiai priimdami visus kasdienos pateikiamus išbandymus ir iššūkius.

Skaityti daugiau...

Rekomendacijos jei nustatyta COVID-19

Rekomendacijos, kaip elgtis mokykloms jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19 

Skaityti daugiau...

Mokinių priėmimo tvarka

Mokinių priėmimas bus vykdomas vadovaujantis MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-267.

Susipažinti su aprašu galite čia.

Informacija

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1- 48 „Dėl Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo“ iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. pertvarkoma Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos vidaus struktūra: nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies vykdymas (nebebus 9, 10 klasių), pakeičiamas mokyklos tipas iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją, mokykla bus pavadinama Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija.

 

Turi sveikatos problemų ir nežinai kur kreiptis?

APSILANKYK ČIA       http://www.sveikatostinklas.lt/ 

Turi klausimų?

Aš galiu TAU padėti Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė (JPSPP)

VITALIJA KRUOLIŪTĖ tel. : 8 673 34028 arba el. paštu kruoliute.vitalija@gmail.com

Naujas mokinio pažymėjimas

Inovatyvus ir šiuolaikiškas mokinio pažymėjimas – tai raktas į pažangesnę, modernesnę mokyklą.
Mokinio pažymėjimas turi tapti įrankiu mokyklai ir moksleiviui. Tai galimybė kurti darnesnę mokymosi aplinką ir palengvinti mokymosi procesą.

Elektroninis mokinio pažymėjimas – saugus mokinio dokumentas su elektroniniu transporto bilietu, mini-pinigine, nuolaidų programa ir papildomomis funkcijomis.

Daugiau informacijos prisegtuose dokumentuose:

MP prezentacija trumpai

MP aprašymas plačiau

Back to Top