Europos kokybės ženklelis už projektą „Spread Tolerance around the world“

 Ženklelis

Šių metų rugpjūčio mėnesį eTwinning projektui „Spread Tolerance around the world“ buvo suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis. O dabar Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią eTwinning projekto „Spread tolerance around the world“ veiklą. Tai reiškia, kad mokytojų ir mokinių, bei mokyklos eTwinning projektinė veikla pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje.

Skaityti daugiau...

Tarptautinio projekto „eTwinning“ seminaras „Skaitmeninės kompetencijos ir IT didaktika mokytojams“

20191211 1 2Gruodžio 11-13 dienomis Austrijos sostinėje Vienoje, viešbutyje Courtyard by Marriott hotel, vyko tarptautinio projekto „eTwinning“ seminaras „Skaitmeninės kompetencijos ir IT didaktika mokytojams“ („Digital Competences and IT didactics“), kuriame dalyvavo įvairių dalykų mokytojai iš 35 pasaulio šalių. Seminaro metu įgyta patirtis leis kokybiškiau parengti, planuoti ir vykdyti tarptautinius projektus. Sutikti partneriai ir užmegztos naujos bendradarbiavimo pažintys praplės galimybes naujiems projektams, bandymams ir iššūkiams. Gyvas bendravimas, idėjų svarstymas ir bendrų veiklų ieškojimas suteikė galimybių dalintis su kitų šalių mokytojais profesine patirtimi, kuri buvo labai įdomi, dažnai negirdėta, o kartais stebinančiai panaši į  mūsų. Tarpkultūrinio seminaro metu mokymuose dalyvavę mokytojai įgijo daug žinių apie naujausių technologijų panaudojimą ugdymo procese, bendravo tarpusavyje, dalinosi patirtimi, susipažino su aplankytos šalies tradicijomis, papročiais ir kultūra.

Skaityti daugiau...

Pelnytas ženklelis ,,Programos eTwinning mokykla“ 2019 - 2020

 2019 metais Lietuvoje šiuo ženkleliu apdovanotos 13 ugdymo įstaigų. Po dviejų etapų paraiškų teikimo proceso šį laimėjimą pelnė ir mūsų Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija.

„Programos „eTwinning“ mokykla“ ženklelis – tai ne tik asmeninis įvertinimas atskiriems mokytojams už jų sėkmingą veiklą, bet ir pripažinimas visai mokyklos komandai už aktyvų dalyvavimą programoje „eTwinning“. Tokiais pat ženkleliais iš viso įvertintos 1004 mokyklos iš visos Europos. Apdovanotos mokyklos – tai pirmosios pripažintos lyderės šiose srityse: skaitmeninės veiklos, el. saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo, personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo. Ženklelį pelniusios mokyklos bus pristatomos Europos lygiu, prisijungs prie Europos programos „eTwinning“ mokyklų lyderių tinklo ir kartu prisidės prie programos ateities kūrimo. Ženklelį pelniusių mokyklų personalas ir vadovai bus pakviesti įsitraukti į specialias profesinio tobulinimo programas.

Plačiau apie apdovanotas mokyklas galite paskaityti:

https://www.etwinning.lt/13-ugdymo-istaigu-is-lietuvos-pelne-etwinning-mokyklos-zenklelius/

Elena Kulbokienė,  „eTwinning“  mentorė Telšių apskrityje

„eTwinning“ projektinė veikla

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos 2018 - 2019 m. m.  tarptautinės programos „eTwinning“ projektinė veikla

Projekto pavadinimas

Trukmė

Koordinatorius

Klasės

 Dalyvaujančių mokinių skaičius

Trumpas projekto aprašymas

„Keep calm and recycle“

 

2018 – 2019 m.m.

E.Kulbokienė

6

20

 Šiuo projektu siekiama skatinti mokinius rūšiuoti antrines žaliavas, t.y. plastikinius butelius, atliekant žaidybines užduotis, sukurti ir pagaminti iš jų meniškus dirbinius. Projekto eigoje mokiniai parengs plakatus apie projekto aktualumą. Kiekvienos šalies komanda paruoš dvi dėžes plastikinių butelių rinkimui. Virš jų bus pakabinti klausimai ir 2 atsakymų pasirinkimo variantai. Kiekvieną savaitę projekte dalyvaujančios šalys vienos kitoms parengs po klausimą. Taip vyks klausimų – atsakymų žaidimas, kol galų gale bus surinkta daug butelių. Iš jų mokiniai gamins kūrybinius darbus, eksponuos juos. Balsavimo būdu bus išrinktas geriausias kūrinys. Galiausiai į perdirbimo įmonę bus pristatyti visi plastikiniai buteliai. Vaikai diskutuos apie rūšiavimo būtinybę gamtosaugai.

„My Life, My Country!“

2018 – 2019 m.m.

E.Kulbokienė

6, 8a

15

 Projekto tikslas - ugdyti komunikavimo įgūdžius, kūrybiškai dalintis informacija su kitų šalių projekto partneriais apie save, mokyklą, šalį. Šiam tikslui bus naudojamos  IT technologijos (vaizdo įrašai, nuotraukos, „Google“ dokumentai, PPT, Mindmaster, „Popplets“, „Powtoon“, „Word“ clouds, „Quizlet“, „ Kahoot“ ir kt. ). Kiekvieną mėnesį mokiniai atliks skirtingas užduotis, kurias vieni kitiems pristatys „Twinspace“.Temos:

1. Pristatome save!

2. Mano mokykla.

3. Lankytinos vietos.

4. Šalies virtuvė.

5. Šventės / žymios datos.

6. Svarbūs šalies lyderiai, filosofai, mokslininkai, menininkai, kompozitoriai ir kt.

7. Vertinimas ir refleksija.

„TRADITIONAL  BREAKFEST“

2018 -2019 m.m.

R.Ažaneckienė

5a

10

 Šis projektas skirtas susipažinti su pusryčių ypatumais įvairiose kultūrose. Projekte dalyvaujančių šalių mokiniai eigoje susipažįsta ir dalinasi  vieni su kitais informacija, receptais,  sukurtais video apie jų tradicinius pusryčius, sveiką ir nesveiką maistą. Mokiniai patys gamina patiekalus pagal partnerių pateiktus receptus kuria plakatus, įvairius pristatymus, dalinasi jais „Twinspace“ erdvėje. Tikslas - susipažinti su kultūrų skirtumais,panašumais; praplėsti akiratį, patobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžius.

„MULTILINGUAL DICTIONARY“

2018 -2019 m.m.

J.Putriuvienė

5b

14

 Projekto tikslas -  didinti mokinių susidomėjimą anglų ir kitomis užsienio kalbomis, sudarant sąlygas mokiniams atpažinti kalbų panašumus; mokytis bendrų žodžių ne tik anglų, bet ir kitomis kalbomis; mokytis apie kitas kultūras per kalbą; sukurti tarpkultūrinį tiltą tarp šalių iš viso pasaulio. Projekte kiekvieną mėnesį vienai temai (vietovėms, drabužiams, profesijoms) bus pateikta po 20 žodžių anglų kalba, kur mokiniai ieškos reikšmių savo gimtąja kalba. Skirtingos temos ir žodžiai bus pristatomi naudojant skaitmenines technologijas.

Tarptautiniam eTwinning projektui „Be Healthy & Be Happy“ - dar vienas apdovanojimas

 Sveikiname ir džiaugiamės! Mūsų mokykla apdovanota dar  vienu - Europos Kokybės ženkleliu už puikią eTwinning projekto „Be Healthy & Be Happy“ veiklą. Tai reiškia, kad projekto kūrėjo, projekte dalyvavusių  8a klasės  mokinių  ir mokyklos  projektinė  eTwinning  veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje. Tai tikrai unikalus pasiekimas! Taip pat, mūsų projektas bus eksponuojamas specialiame Europos portalo puslapyje adresu  www.etwinning.net.

Projekto  kūrėja ir koordinatorė Elena Kulbokienė

Nauji mokslo metai atneša naujų iššūkių ir galimybių

 Spalio 12-14 dienomis Prancūzijoje, Lillio mieste, tarptautiniame kontaktiniame seminare „Tvarusis vystymasis“, susitiko apie 100 mokytojų iš 17 šalių. Lietuvai atstovauti Švietimo mainų paramos fondas atrinko 5 mokytojus, tarp kurių  ir  Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Regina Ažaneckienė.

Skaityti daugiau...

Už tarptautinį eTwinning projektą „Būk sveikas ir būk laimingas“ - Nacionalinis kokybės ženklelis

Kasmet šalies nacionalinė paramos tarnyba (NPT) vertina pateiktas mokyklų paraiškas Nacionaliniam kokybės ženkleliui gauti. Kokybės ženklelio kriterijai yra: pedagoginis novatoriškumas, integracija į ugdymo turinį, bendravimas ir mainai tarp projekto partnerių, projekto partnerių bendradarbiavimas, technologijų taikymas, rezultatai, poveikis, jų pritaikymas ugdyme.

 Džiugu, jog mūsų mokyklos vykdytas „eTwinning“ programos projektas ,,Būk sveikas ir būk laimingas“ („Be Healthy & Be Happy“)  atitiko visus šiuos vertinimo kriterijus ir yra apdovanotas  Nacionaliniu kokybės ženkleliu, o projekte dalyvavę 8a klasės mokiniai - ,,eTwinning“ mokinio kokybės ženkleliu.

Skaityti daugiau...

Back to Top