5-8 klasių ugdymo proceso organizavimas nuo 2021 m. sausio 6 d.

PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS

 DĖL 5-8 KLASIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021 M. SAUSIO 6 D.

 2021 m. sausio 4 d. Nr. V-1   Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 1.12. punktu (pakeisti 2.2.9.2. papunktį):

1.  Nurodau nuo 2021 m. sausio 6 dienos 5-8 klasių mokinių ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu pagal patvirtintą pamokų tvarkarštį.

2.  Nurodau 5-8 klasių vadovams informuoti mokinių tėvus apie ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu nuo sausio 6 d. ir supažindinti su nuotolinio ugdymo pamokų tvarkaraščiu.

3.  Įpareigoju direktoriaus pavaduotoją ugdymui Iloną Gasauskienę stebėti ugdymo proceso, organizuojamo nuotoliniu būdu, įgyvendinimo kokybę.

4. Įpareigoju raštvedę Jurgitą Gailiuvienę su įsakymu mokytojus supažindinti pasirašytinai per 2 darbo dienas.

Direktorė                                                                                                                  Inga Litvinienė

plungiskis
etwinning 200
mainu paramos fondas

smpm 200

sveikamokykla 200

draugiskas internetas

tinklas 200
vaikulinija 200
vaiku linija

LionsQuest 200

Back to Top